Author Archive admin

Gelecek – Öncesi Zaman

FUTURE PERFECT TENSE – GELECEK-ÖNCESİ ZAMAN (Yapmış olacağım)

POSITIVE(+):  I, you, he, she, it, we, you, they + will have + verb-3

NEGATIVE(-):  I, you, he, she, it, we, you, they + won’t have + verb-3

QUESTION(?): will + I, you, he, she, it, we, you, they + have + verb-3

NEGATIVE QUESTION(-?): won’t + I, you, he, she, it, we, you, they + have + verb-3

Soru Sözcüklü Soru Cümlesi:
Soru Sözcüğü + will + özne + have + Fiil-3 (Ne yapmış olacağım?)

Süregelen Gelecek Zaman

FUTURE CONTINUOUS TENSE – SÜREGELEN GELECEK ZAMAN  (Yapıyor olacağım)

POSITIVE(+): I, you, he, she, we, you, they + will be + verb-ing

NEGATIVE(-):  I, you, he, she, we, you, they + won’t be + verb-ing

QUESTION(?): Will + I, you, he, she, we, you, they + be + verbing

NEGATIVE QUESTION(-?): Won’t + I, you, he, she, we, you, they + be + verbing

Soru Sözcüklü Soru Cümlesi:
Soru sözcüğü(what) + will + Özne + be + fiil(-ing)

Will I be reading?
Okuyor olacak mıyım?

Yakın Gelecek Zaman

BE GOING TO  – YAKIN (KESİN) GELECEK ZAMAN  (yapacağım)

ÖZNE + BE GOING TO + FİİL (YALIN)  (be: am, is, are)

POSITIVE (+):  I + am going to + verb  /  he, she, it + is going to + verb  /  we, you, they + are going to + verb

NEGATIVE (-):  I+ am not going to + verb  /  he,she,it + isn’t going to + verb / You, we, they + aren’t not going to + verb

QUESTION(?): Am + I + going to + verb  /  Is + he, she, it + going to + verb ? / Are + we, you, they + going to + verb?

NEGATIVE QUESTION (-?): Aren’t + I + going to + verb  /  Isn’t + he, she, it + going to + verb ? / Aren’t + we, you, they + going to + verb?

 

“BE GOING TO”  Kalıbının PAST (Geçmiş zamanda) kullanılışı. (yapacaktım)

Önceden yapılmak istenmiş ancak yapılamamış bir eylemianlatmak için kullanılır.

Cümlede “be” fiilinin geçmiş zaman biçimi olan was ve were ile “going to” kullanılır.

Örnek:

I was going to watch TV yesterday evening.
Dün akşiam TV’de maç izleyecektim.

They were going to buy a new car last week.
Onlar geçen hafta yeni bir araba alacaklardı.

Şimdiki Zaman Hikayesi

PAST CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)  (yapıyordum)

POSITIVE (+):     I, he, she, it + was + verb-ing  /  we, you, they + were + verb-ing

NEGATIVE (-):  I,he,she,it + was not (wasn’t)verb-ing / You,we,they + were not (weren’t) + verb-ing.

QUESTION(?): Was + I, he, she, it + verb-ing ? / Were we, you, they + verb-ing?

NEGATIVE QUESTION (-?):  Wasn’t + I, he, she, it + verb-ing ? / weren’t + we, you, they + verb-ing?

Gelecek Zaman

(SIMPLE) FUTURE TENSE (GELECEK ZAMAN)  (yapacağım, yaparım)

POSITIVE (+): I, you, he, she, it, we, you, they + will + verb

NEGATIVE (-): I, you, he, she, it, we, you, they + will not (won’t) + verb

QUESTION (?):  Will + I, you, he, she, it, we, you, they + verb ?

NEGATIVE – QUESTION(-?):  Won’t + I, you, he, she, it, we, you, they + verb ?

NOT: İngiliz ingilizcesinde halen kullanılmakta olan biçimiyle bir de will yerine shall‘de kullanılmaktadır.  

Geçmiş Zaman

SIMPLE PAST TENSE – Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN  (yaptım)

POSITIVE: (+): I, you, he, she, it, we, you, they + verb2

NEGATIVE (-): I, you, he, she, it, we, you, they + didn’t + verb1

QUESTION (?): Did + I, you, he, she, it, we, you, they + verb1 ?

NEGATIVE QUEST.(-?): Didn’t + I, you, he, she, it, we, you, they + verb 1?

 

PAST PERFECT TENSE – MİŞ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN  (yapmıştım)

POSITIVE(+): I, you, we, they + had + verb3 / he, she, it + had + verb3

NEGATIVE(-): I, you, we, you, they + hadn’t + verb3 / he, she, it + hadn’t + verb3

QUESTION(?): Had + I, you, you, they + verb3 ? / Had + he, she, it, we + verb 3 ?

NEGATIVE QUESTION(-?): Hadn’t + I, you, we, you, they + verb3 ? / Hadn’t + he, she, it + verb3 ?

 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE    (mekteyim, maktayım)  

POSITIVE(+): I, you, we, they + have been + verb-ing / he, she, it + has been + verb-ing

QUESTION(?): have + I, you, we, they + been + verb-ing? / has + he, she, it + been + verb-ing?

NEGATIVE(-): I, you, we, they + haven’t been + verb-ing / he, she, it + hasn’t been + verb-ing

 

 

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE  (mekteydim, maktaydım)

POSITIVE(+): I, you, we, they, he, she, it + had been + verb-ing

QUESTION(?): had + I, you, we, they, he, she, it + been + verb-ing?

NEGATIVE(-): I, you, we, they, he, she, it + hadn’t been + verb-ing

, , ,

Geniş Zaman

SIMPLE PRESENT TENSE – GENİŞ ZAMAN (yaparım)

POSITIVE (+): I, you, we, they + verb / (he,she,it + verbs)

I smell a flower
I sit on my armchair
She drives a car
We spend money
They watch movie

NEGATIVE(-): I, you, we, they + don’t verb (he, she, it + doesn’t Verb)

I don’t break a heart
She doesn’t listen to music
They don’t read a book
We don’t understand English
We don’t pay

QUESTION(?): Do + I, you, we, they + verb ? (does +  he, she, it + Verb ?

Does she sell flowers?
Do you teach French?
Do I forgive you?

NEGATIVE QUESTION(-?): Don’t + I, you, we, they + verb? (doesn’t + he, she, it + verb ?

Don’t you understand me?
Doesn’t she grow fruits?
Don’t they come tonight?

Şimdiki Zaman

PRESENT CONTINUOUS TENSE – ŞİMDİKİ ZAMAN  (yapıyorum)

POSITIVE:  (+) Subject + BE (am is are) + Verb-ING

I am watching tv
I am listening music
She is crying
They are writing a letter
It is bleeding
We are reading a book

Televizyon izliyorum
Müzik dinliyorum
O (kız) ağlıyor
Onlar mektup yazıyor
Kanıyor
Biz kitap okuyoruz

NEGATIVE:  (-) Subject + BE NOT (am not isn’t aren’t) + Verb-ING

I am not using computer
He is not riding a horse
She is not drinking vodka
We aren’t moving
They aren’t stealing

Ben bilgisayar kullanmıyorum
O (erkek) ata binmiyor
O (kız) vodka içmiyor
Biz taşınmıyoruz
Onlar çalmıyor

QUESTION:  (?) BE (am is are) + Subject + Verb-ING ?

Are you coming?
Is she writing a letter?
Are they going?
Am I joking?
Is it working?

Geliyormusun?
O (kız) mektup yazıyor mu?
Onlar gidiyorlar mı?
Şaka mı yapıyorum?
O (nesne) çalışıyor mu?

NEGATIVE QUESTION:  (-?) BE NOT (isn’t aren’t) + Subject + Verb-ING ?

Isn’t it sinking?
Aren’t they going?
Isn’t she sleeping?

Batmıyor mu?
Onlar gitmiyorlar mı?
O (kız) uyumuyor mu?

Edatlar

İngilizce Zaman Edatları Konu Anlatımı: At, In, On

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır.

 • I will see you at 4:15.
  Seninle saat 4:15’de görüşeceğim.
 • The plane leaves at six.
  Uçak saat 6’da kalkacak.
 • Call me at lunchtime.
  Beni öğlen vaktinde ara. (lucnhtime: yemek vakti anlamına da gelir.)

Önemli: Zaman ile ilgili soru sorarken şu yanlışı yapmayalım:

At what time …?

Bu şekilde sorulmaz. Doğrusu şöyledir:

What time …?

on Kullanımı: üstünde, üzerinde, de, e doğru, yönünde, ile, civarında, esnasında

Zaman edatı olarak on, günlerde, tarihlerde ve Monday morningFriday afternoon gibi ifadelerde kullanılır.

 • I’ll be at home on Tuesday.
  Salı günü evde olacağım.
 • The meeting’s on June 23rd.
  Toplantı haziranın 23’ünde yapılacak.
 • I had to work on Christmas Day.
  Noel gününde de çalışmalıyım.
 • We get up late on Sundays.
  Pazar günü geç kalkarız.
 • I’m always sleepy on Monday mornings.
  Pazartesi sabahları daima uykulu olurum.

Aşağıdaki örnek cümlelerde at ve on zaman edatlarının kullanımlarını inceleyelim:

 • What are you doing on Saturday?
 • Can you wake me at 6:30?
 • The classes start on September 8th.
 • I’ll be at work late on Tuesday morning.
 • I have my guitar lessons at 10:00 on Wednesdays.
 • She got married on Easter Monday.
 • My new job starts on April 17th.
 • Can we meet at lunchtime on Tuesday?

In Kullanımı: de, da, içinde, içine, halinde, olarak, içeriye, içeri

In edatı, in the morning, in the afternoon, in the evening ile birlikte kullanılır.

Önemli: night ile birlikte in kullanılmaz, at kullanılır: At night

In edatı, haftaları, mevsimleri, ayları, yılları ve yüzyılları söylerken kullanılır.

 • We’re going to Denmark in the first week of May.
 • I always get unhappy in the winter.
 • Shakespeare died in 1616.
 • There were terrible wars in the 17th century.
 • My birthday’s in March.

Bunların yanında at the weekendat Christmasat Easter kullanımları da vardır.

 • What are you doing at the weekend?
 • Did you go away at Christmas?

Aşağıdaki örneklerde inat ve on kullanımlarını inceleyelim:

 • We all went to Wales at the weekend.
 • I usually go skiing in February.
 • She finished school in 1996.
 • My mother usually comes to stay in Christmas.
 • I don’t like driving at night.
 • Our garden looks wonderful in the spring.
 • I usually stop work at 5:00 in the afternoon.
 • I will finish university in June.
 • I last saw her in 1998.
 • I’m never hungry early in the morning.

Önemli: Thisnextlast ve every gibi genel ifadelerden önce preposition-edat kullanmayız.

 • What are you doing this afternoon?
 • Googbye. See you next week.
 • Bill was here last Tuesday.
 • We go on holiday to the same place every year.

Bir işin ne kadar sürede biteceğinden söz ederken in kullanırız.

 • They built our house in three months.
 • Your soup will be ready in ten minutes.

From … to, until ve by kullanımı:

Until ya da till (informal), “kadar, değin, dek” anlamlarına gelmektedir ve bir işin ne zaman biteceğini anlatmakta kullanılır.

 • We played football until 5 o’clock.
 • I will be in London till Thursday.
 • It was a great party. We danced until six o’clock in the morning.
 • I’m going to have a sandwich now. I can’t wait until/tilllunchtime.
 • Granny’s coming on Monday for a few days. She’s going to stay until/till Saturday.
 • When I was young, you had to go to school until/till the age of 14.
 • I didn’t like the film, so I didn’t stay until/till the end.
 • I’m doing a three-month computer course; it goes on until/tillJuly.

From … to/until/till, bir olayın ya da durumun başlangıç ve bitiş zamanını verirken kullanırız.

 • He read the paper from 7:30 to 8:30.
  He read the paper from 7:30 until/till 8:30.
 • He washed the car from 8:00 to 9:00.
  He washed the car from 8:00 until/till 9:00.
 • He played tennis from 10:00 to 11:00.
  He played tennis from 10:00 until/till 11:00.

Eğer belli bir zaman diliminde bir eylemin gerçekleşmesini istiyorsak (o zamanı geçmemeli), until yerine by kullanırız.

 • You can keep the car until Sunday.
  (Araba pazar gününe kadar sende kalabilir.)
 • You really must bring it back by 12:00 on Sunday.
  (Arabayı pazar günü en geç 12:00’da geri getirmelisin. Bundan önce de getirebilirsin.)

Aşağıdaki örnek cümlelere bakalım:

 • This book must go back to the library by Tuesday.
 • The film goes on until 9:30.
 • Can you finish painting the room by Friday?

Forduring ve while kullanımı:

For, bize olayın ya da durumun ne kadar sürdüğünü anlatırken kullanılır. During ise ne zaman olduğunu anlatırken.

 • I slept for 20 minutes during the lesson.
  (Derste 20 dakika uyudum.)
 • The journey lasted for three days.
 • There was a rainstorm during the night.
 • I lived in Mexico for six years.
 • I got a headache during the examination.
 • We visited Kyoto during our holiday in Japan.
 • The electricity went off for two hours during afternoon.
 • Alex and his wife met during the war.

During, preposition yani edat olarak kullanılır. During + isim

While ise bağlaç olarak kullanılır. While + özne + fiil.

 • They got into the house during the night.
 • They got into the house while I was asleep.
 • He got ill during the jurnay.
 • He got ill while he was travelling.

Aşağıdaki ifadelerin nasıl değiştiklerine dikkat edelim:

 • during the meal (I/eat) .. while I was eating.
 • while I was travelling (journey) .. during the journey.
 • during the game (they/play) .. while they were playing.
 • while we were listening (lesson) .. during the lesson.
 • while they were fighting (war) .. during the war.
 • during the conversation (they/talk) .. while they were talking.

Aşağıdaki örnek cümlelerde, for ile birlikte kullanılan faydalı bazı ifadeleri inceleyelim:

 • They waited for a long time, but the bus didn’t come.
 • I will love you for ever.
 • Could I talk to you for a minute or two.
 • I played tennis for a couple of hours and then went home.
 • I went to sleep for a moment during the opera.
 • They put him in prison for life.

Yer Bildiren Edatlar-Prepositions Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

In ve On Kullanımı:

İngilizcede In, kutu, oda ve ülke gibi üç boyutlu şeylerin içinden bahsederken kullanılır. On ise zemin, masa ve duvar gibi iki boyutlu yüzeylerin üstünden bahsederken kullanılır.

 • Where is Joe? ‘In the kitchen.’
 • There is nothing in the fridge.
 • Ann’s in Poland.
 • Why are all those papers on the floor?
 • She had photos of all her family on the wall.

İnsanlar elbisenin içindedirler, elbiseler ve takılar ise insanların üstünde:

 • Who is the man in the grey suit?
  Gri takım elbisenin içindeki adam kim?
 • That sweater looks good on you.
  Kazak senin üzerinde iyi görünüyor.
 • She had a ring on every finger.
  Parmağının üzerinde bir yüzük var.

Gördüğünüz gibi, elbisenin içinden söz ederken in, kişinin üzerindeki bir nesneden söz ederken ise on kullanıldı.

Aşağıdaki kullanımlara bakalım:

 • In a bath
 • On the roof
 • In a tree
 • On a table
 • In a cup (fincan)
 • On her arm
 • On the plate
 • In your head (düşünce)
 • On your head (şapka)
 • On a door

Şu durumlara da dikkat edelim:

in a book, in the newspaper, in a story, on a page, in a street.

 • Is there anything interesting in the paper?
 • Her photo is on the page 4.
 • They live in Park Street.

Aşağıdaki cümlelerdeki in ve on kullanımlarına bakalım:

 • In children stories, animals can talk.
 • ‘Are you free next Tuesday?’
  ‘Just a minute. I’ll look in my diary.’
 • Is Sandra in the office today?
 • She had a wonderful diamond ring on her first finger.
 • ‘Where is the salt?’ ‘In the cupboard.’
 • The cat likes to sleep on the roof or the car.
 • Don’t leave your keys in your car when you get out.
 • They live in a little village near Belfast.

Önemli: Arabadan söz ederken “in a car” denir ama otobüsten, trenden vs. bahsederken de “on a bus/train/plane/ship” şeklinde söylenir.

At edatının kullanımı:

At edatı genellikle mekan bildirirken, olayın nerede olduğunu söylerken kullanılır.

 • I’ll see you this evening at Sarah’s house.
 • You have to change planes at Karachi.
 • I saw Ann waiting at the bus stop.
 • Turn left at the next corner.

At, insanların yaptığı işlerden ya da o işleri nerede yaptıklarından söz ederken kullanılır:

 • at a football match
 • at breakfast, lunch
 • at a restaurant
 • at work
 • at the office
 • at the theatre
 • at the cinema
 • at the station
 • at a party
 • at (the) college/university

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

 • Paul crashed his car because he didn’t stop at the traffic lights.
 • Are there any good films at the cinema this week?
 • Her train was terribly late- I spent hours waiting at the station.
 • The boss doesn’t let us take personal phone calls at work.

The top, the bottom, the side, the beginning, the end gibi ifalerle birlikte at kullanılır.

 • My room’s at the top of the house.
 • Begin at the beginning.
 • Their house is down at the bottom of the hill.
 • I never have any money at the end of the month.

Diğer yer bildiren edatlar ise şunlardır:

 • Above: üstünde
 • Against: karşısında, dayalı
 • Behind:arkasında
 • Betweeen: arasında
 • By: yanında
 • In front of: önünde
 • Near: bitişiğinde
 • Opposite: karşısında
 • Under: altında

Bu edatlarla ilgili aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

 • Ann is sitting between Eric and Julia.
 • Come and sit by me.
 • We camped by the lake.
 • Montreal is in the eastern Canada, near Ottowa.
 • I left my bicycle against the shop window.
 • Joe’s car is pasked in front of the house.
 • There is a bus stop opposite our house.
 • Lucy is in the front of Pat.
 • Pat is behind Lucy.
 • Andy is opposite Mike.
 • The dog is hiding under the table.
 • The plane is flying above the clouds.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

 • I usually sit by a window in class,
  so I can look out if I get bored.
 • There was a big bird flying high up above the trees.
 • They live in a beautiful old house by a river.
 • There is a big clock above the door of the station.
 • I sat down by Mary and looked into her eyes.
 • You can park your car behind the house.
 • I will meet you at the station under the clock.

Hareket-Yön Bildiren Edatlar – Prepositions

İngilizcede hareket bildiren edatlar bize bir hareketin şeklini ya da nereye, hangi yöne doğru yapıldığını gösteren ifadelerdir. Aşağıda bunlardan bazılarını sıraladık:

 • across: karşısında, içinden, ortasından
 • along: boyunca
 • down: aşağıya doğru, boyunca
 • into: içine, içeriye
 • off: den, dan, dışında, haricinde
 • over: üstünde, üzerinde, üstüne, üzerinden, aracılığı ile, boyunca, baştan sona
 • out of: den dışarı, den, den dolayı, dolayı, dışında
 • past: ötesinde, öte, yanından geçerek
 • round: çevresinde, etrafında, yakında, yakınında
 • through: bir uçtan bir uca, sayesinde, içinden, arasından, yüzünden
 • under: altından, aşağısına
 • up: yukarı, yukarıya

Örnek ifadeler:

 • Across the river: nehrin karşısında
 • Along the yellow line: sarı şerit boyunca
 • Down the mountain: dağdan aşağıya
 • Into the river: nehrin içine
 • Off the bike: bisikletten aşağıya inmek
 • Over the fence: çitin üzerinden
 • Out of the shop: dükkandan dışarı
 • Past the cafe: kafenin yanından geçerek
 • Round the corner: köşenin etrafında
 • Through the gate: kapının içinden
 • Under the bridge: köprünün altından

Aşağıdaki cümlelerde geçen edatları inceleyelim:

 • I went up the stairs and along the passage.
 • Mrs Andrews got out of the taxi and ran across Oxford Street.
 • Alice walked down the steps to the river and over the bridge.
 • He walked slowly along the road for a few minutes, then he stopped and
  went through a small door into a garden.
 • Mary went up the stairs and into her office, took a letter off the
  table and started to read it.
 • Go past the supermarket, under the railway bridge, round the first corner,
  and the police station is on your right.

, , ,

Zarflar

İngilizce Zarflar – Adverbs Konu Anlatımı

Bu yazımızda, ingilizce zarflar – adverbs konusunu göreceğiz. İngilizcede zarflar nasıl kullanılır, yapısı nasıldır, düzensiz zarflar nelerdir, -ly eki (takısı) alma kuralları nelerdir, yer,zaman ve miktar zarfları nelerdir, bütün bunları açıklayıp, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile anlatmaya çalışacağız.

İngilizcede sıfatlar, isimlerle ve zamirlerle bağlantılı yapılardır. Sıfatlar, genellikle insanlar hakkında ya da nesnler hakkında biz birşeyler anlatırlar.

ingilizcede sıfatlar isimlerden önce ya da be, seem, look gibi fiillerden sonra kullanılırlar.

Zarflar ise, bir şeylerin ‘nasıl ve ne şekilde’ gerçekleştiğini anlatır. Zarflar genellikle -ly eki ile sonlanırlar.

Örnek Bazı Cümleler

  • It’s an easy language.
  • O kolay bir dil.

  • Bu örnek cümlede görüleceği gibi,

‘easy’

  •  sıfatı, bir isimden önce gelmiş ve o ismi

‘kolaylık’

  •  yönünden nitelemiştir.

 

  • You can learn this language easily.
  • Sen bu dili kolayca öğrenebilirsin.

 

  • Bu örnek cümlede ise, dilin ne şekilde öğrenileceği anlatılmıştır. Yani

‘easily’

   burada zarfdır.
 • The music is slow
 • Müzik yavaş. (Sıfat)

 • The pianist is playing slowly.
 • Piyanist yavaşça çalıyor. (Zarf)

 • Joe looked hungry
 • Joe aç görünüyor. (Sıfat)

 • Joe ate hungrily
 • Joe çok acıkmış gibi yemek yedi. (Zarf)

 • This is a slow train.- It stops everywhere.
 • Bu yavaş bir tren. Heryerde duruyor. (Zarf)

 • You walked away quickly.
 • Hızlıca uzaklaştın. (Zarf)

 • You have cooked the meat beautifully.
 • Eti çok güzel pişirmişsin.(Zarf)

 • I sing very badly.
 • Ben çok kötü şarkı söylüyorum. (Zarf)

 • Could you talk more quietly, please?
 • Daha yavaşça konuşurmusun lütfen? (Zarf)

Yukarıdaki örneklerle, ingilizcede zarf ve sıfat arasındaki farkı, her ikisinin de cümle içinde nasıl kullanıldıklarını öğrenmiş olduk.

ZARFLARA -LY EKI NASIL GETIRILIR -LY EKI ALMA KURALLARI

  • Genellikle sıfatlara -ly getirilir ve zarf yapılırlar:
  • quick – quick

ly

  • real – real

ly

  • complete – complete

ly

  • -y ile biten sıfatlarda, -y düşer ve -ily getirilir ve zarf yapılmış olur:
  • easy – eas

ily

  • happy – happ

ily

 • -ble ile biten sıfatlarda, -e düşer, -y getirilir.
 • possible – possibly

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

 • wrong – wrongly
 • final – finally
 • sincere – sincerely
 • loud – loudly
 • thirsty – thirstily
 • probable – probably
 • usual – usually
 • nice – nicely
 • wonderful – wonderfully

 

Yer – Zaman Zarfları

İngilizcede bazı zarflar, size, bir şeylerin nerede ya da ne zaman olduğunu anlatır:

Örneğin:

 • I am going away tomorrow.
 • We ran downhill.
 • The accident happened there.

Miktar Zarfları

Bunun yanında bazı zarflar da miktar bakımından bilgi verir: much, a lot, a bit

Örneğin

 • We don’t go out much.
 • I watch TV a lot.
 • I play the guitar a bit.
 • He sings a little.

Burada dikkat ederseniz, ‘nerede, ne zaman, nasıl ya da ne kadar’sorularına cevaplar veren zarflar, cümlenin sonunda yer almaktadırlar.

 • She speaks English well.
 • O iyi İngilizce konuşur.

 • They make very good bread here.
 • Onlar burada çok iyi ekmek yaparlar.

 • I bought a lot of clothes yesterday.
 • Dün çok fazla elbise satın aldım.

 • We didn’t enjoy holiday much.
 • Tatilden çok fazla hoşlanmadık.

İngilizce Zarflar Konusunda Karşılaştırma – Comparative Adverbs

Bu yazımızda, ingilizce zarflar ile nasıl karşılaştırma yapılır konusunu öğreneceğiz. Comparative adverbs yapısı nasıldır, kuralları nelerdir, düzensiz zarflarla nasıl karşılaştırma yapılır, bütün bunları örnek cümlelerle öğreneceğiz.

İngilizcede zarflar (adverbs) kullanılarak karşılaştırma yaparken, genellikle şu yapı kullanılır: more + adverb (…than)

Örnek cümlelere bakalım:

 • Can you speak more quietly, please?
 • Lütfen daha sessiz konuşabilir misin?

 • Ahmet writes more clearly than Veli.
 • Ahmet Veli’den daha anlaşılır yazar.

 • I’m working more slowly today than yesterday.
 • Bugün dünden daha yavaş çalışıyorum.

 • Mustafa drives more dangerously than Mehmet.
 • Mustafa Mehmet’ten daha tehlikeli bir şekilde araba sürer.

Early, late, fast, hard, near, soon gibi zarflar ile karşılaştırma yaparken ise, sıfatlarda olduğu gibi -er eki getirilir:

 • I got to the station earlier than Veli.
 • İstasyona Veli’den daha önce vardım.

 • Ali lives nearer to school than Ahmet, so He gets up later.
 • Ali, okula Ahmet’ten daha yakın bir yerde oturur. Bundan dolayı O daha geç kalkar.

Düzensiz sıfatların karşılaştırma ve derecelendirme (comparative and superlative) formları ise şöyle yapılır:

well – better, badly – worse, far – further/farther

little – less, a lot/much – more

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

 • My mother drives better than my father.
 • Annem, babamdan daha iyi araba kullanır.

 • He sings badly, but I sing worse.
 • O kötü şarkı söyler ama ben daha kötü söylerim.

 • She talks less than he does, but she thinks more.
 • O, ondan daha az konuşur ama daha çok düşünür.

 • I live further from the centre than you.
 • Ben sana göre merkezden daha uzakta yaşıyorum.

Sıklık İfade Eden Zarflar : Always, often, usually, sometimes, ever

Bu yazımızda, sıklık zarfları konusu işleyeceğiz. Sıklık zarfları neler olduğunu ve kullanım kurallarını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte açıklamaya çalışacağız.

İngilizcede bazı zarflar, fiillerle birlikte kullanılırlar. Aşağıdaki tabloda bu zarfları görebiliyoruz:

Ne sıklıkla: always often usually sometimes ever hardly ever ever
Ne kesinlikle: certainly definitely probably
Diğerleri: already also just still even only

Bu zarflar, fiilden önce, yardımcı fiillerden (have, will, can, must) sonra, am/is/are/was/were fiillerinden sonra gelirler:

 • She always comes here at weekends.
 • O her zaman buraya hafta sonları gelir.

 • certainly like London.
 • Ben kesinlikle Londrayı severim.

 • Ahmet often gets ill.
 • Ahmet sık sık hasta olur.

 • We already know each other.
 • Biz zaten birbirimizi tanıyoruz.

 • She hardly ever sees him.
 • Onu neredeyse hiç görmez.

 • You are certainly right.
 • Kesinlikle haklısın.

 • It will probably rain tomorrow.
 • Muhtemelen yarın yağmur yağacak.

 • I have already read that book.
 • Bu kitabı zaten okudum.

Soru cümlesi oluştururken, sıklık ifade eden zarflar genellikle özneden sonra gelir. Aşağıdaki örneklere bakalım:

 • Do you ever write poems?
 • Hiç şiir yazarmısın?

 • Has Veli always lived here?
 • Veli daima burda mı yaşadı?

 • Are you often in London?
 • Sık sık Londra’da mısın?

Daha uzun ve sıklık ifade eden zarflar ise cümlenin sonunda yer alırlar:

 • She plays tennis two or three times a week.
 • Haftada 2 ya da 3 kere tenis oynar.

 • She wins a game once or twice a month.
 • Ayda bir ya da 2 kez bir oyunu kazanır.

 • Does she practise ever afternoon?
 • Her öğlenden sonra pratik yapar mı?