Süregelen Gelecek Zaman

Süregelen Gelecek Zaman

FUTURE CONTINUOUS TENSE – SÜREGELEN GELECEK ZAMAN  (Yapıyor olacağım)

POSITIVE(+): I, you, he, she, we, you, they + will be + verb-ing

NEGATIVE(-):  I, you, he, she, we, you, they + won’t be + verb-ing

QUESTION(?): Will + I, you, he, she, we, you, they + be + verbing

NEGATIVE QUESTION(-?): Won’t + I, you, he, she, we, you, they + be + verbing

Soru Sözcüklü Soru Cümlesi:
Soru sözcüğü(what) + will + Özne + be + fiil(-ing)

Will I be reading?
Okuyor olacak mıyım?

You must be logged in to post a comment