Sıfatlar

Sıfatlar

İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Konu Anlatımı

İngilizcede sıfatlar, bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler yönünden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Bu yazıda, sıfatların, isimlerle birlikte nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bunun yanında birden çok sıfat, cümle içinde nasıl sıralanır konusunu da (sıfatların sıralanışı) örnek cümlelerle anlatacağız.

 • Sıfatlar, daima isimlerden önce gelirler:

a long journey

   •  (‘a journey long’ şeklinde değil!)

loud music

   •  (‘music loud’ şeklinde değil!)

 

 • Sıfatlar, tekil ya da çoğul şeklinde değişikliğe uğramazlar:

a fast car

fast

   •  car (‘fast

s

  •  cars’ şeklinde değil:)
 • İsimden önce, birden fazla sıfat kullanılıyorsa, bunların arasına ‘and’ gelmez:

big bad

  •  wolf (‘a big and bad wolf’ şeklinde değil)
 • Renk bildiren sıfatlar, genellikle diğer sıfatlardan sonra gelirler:
   • beautiful

red

   •  apples (‘red beautiful apples’ şeklinde değil)
 • Aşağıda yer alan, parantez içindeki sıfatların, nasıl kullanıldığına bakalım. Sıralanışa dikkat edelim:

One day, a time ago, (long fine) One fine day, a long time ago
a girl (beautiful, little) a beautiful little girl
in a coat (red) in a red coat
though a forest (dark) though a dark forest
with a bag (big) with a big bag
of apples (red, wonderful) of wonderful red apples
to see her grandmother. (old) to see her old grandmother
Under a tree (tall green) Under a tall green tree
she saw a wolf (big, bad) she saw a big bad wolf

 • Yukarıdaki örneklerde, sıfatların kullanım şekillerini, sıralarını ve temel özelliklerini görmüş olduk.
 • Aşağıdaki örnekde ise, sıfatları düzgün şekilde kullanarak bir hikayenin nasıl tamamlandığını görüyoruz. Sol taraftaki kelimeleri, sağ tarafta düzelterek, hikayenin içinde sıfatları kullanmış olduk.

‘ good little, girl morning’, said Good morning, little girl’, said
big the bad wolf the big bad wolf.
‘going you where are ‘Where are you going
that with bag heavy with that heavy bag
day this fine on?’ on this fine day?’
‘going my see to grandmother I’m old’ ‘I’am going to see my old grandmother’
girl the said littler. said the littler girl.
‘lives small she in house a ‘She lives in a small house
new the supermarket near.’ near the new supermarket.’

 • İngilizcede sıfatlar, be, become, get, seem, look ve feelfiillerinden sonra kullanılabilirler.

Örnek cümleler:

 • The wather is cold.
 • Su soğuk.

 • Everything became clear.
 • Herşey tertemiz oldu.

 • It’s getting late.
 • Geç oluyor.

 • You seem tired.
 • Yorgun görünüyorsun.

 • Yukarıdaki fiilleri kullanırken, eğer birden çok sıfat kullanacaksak, son sıfattan önce ‘and’ bağlacı getiririz:

He was tall, dark and handsome.

You look well and hapy.

İyelik Sıfatları

Possesive adjectives

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında İngilizce iyelik sıfatları  konusunu göreceğiz.

İngilizce’de possesive adjectives iyelik sıfatları isimlerin önüne gelirler ve birşeyin, birisine veya birşeye ait olduğunu bildirirler.

My Benim
Your Senin
His Onun (erkek için)
Her Onun (kadın için)
Its Onun (hayvan veya eşya için)
Our Bizim
Your Sizin
Their Onların

İyelik sıfatları ile ilgili örnek cümleler

This is a book.
Bu bir kitaptır.

This is my book.
Bu benim kitabımdır.

İkinci cümledeki my iyelik sıfatıdır.

My father is a doctor.
Benim babam doktordur.

Your teacher is in İstanbul.
Senin öğretmenin İstanbul’dadır.

His mother is at home.
Onun annesi evdedir.

Her book is on the table.
Onun kitabı masanın üzerindedir.

Its tail is long.
Onun kuyruğu uzundur.

Our teacher is at school.
Bizim öğretmenimiz okuldadır.

Your friends are in Konya.
Sizin arkadaşlarınız Konya ’dadır.

Their car is in the garage.
Onların arabası garajdadır.

Şu noktayı unutmayınız:

İngilizce iyelik sıfatları ister tekil olsunlar, ister çoğul olsunlar önemli olan iyelik sıfatından sonra kullanılan isimdir. Bu isim tekilse sıfat tamlaması tekil işlemi görür. İsim çoğulsa bu sıfat tamlaması çoğul işlemi görür.

My book is blue.
Benim kitabım mavidir.

My books are blue.
Benim kitaplarım mavidirler.

Our teacher is good.
Bizim öğretmenimiz iyidir.

Our teachers are good.
Bizim öğretmenlerimiz iyidir. 

You must be logged in to post a comment