Tag Archive ingilizce Gelecek – Öncesi Zaman konu anlatımı

Gelecek – Öncesi Zaman

FUTURE PERFECT TENSE – GELECEK-ÖNCESİ ZAMAN (Yapmış olacağım)

POSITIVE(+):  I, you, he, she, it, we, you, they + will have + verb-3

NEGATIVE(-):  I, you, he, she, it, we, you, they + won’t have + verb-3

QUESTION(?): will + I, you, he, she, it, we, you, they + have + verb-3

NEGATIVE QUESTION(-?): won’t + I, you, he, she, it, we, you, they + have + verb-3

Soru Sözcüklü Soru Cümlesi:
Soru Sözcüğü + will + özne + have + Fiil-3 (Ne yapmış olacağım?)