Zarflar

Zarflar

İngilizce Zarflar – Adverbs Konu Anlatımı

Bu yazımızda, ingilizce zarflar – adverbs konusunu göreceğiz. İngilizcede zarflar nasıl kullanılır, yapısı nasıldır, düzensiz zarflar nelerdir, -ly eki (takısı) alma kuralları nelerdir, yer,zaman ve miktar zarfları nelerdir, bütün bunları açıklayıp, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile anlatmaya çalışacağız.

İngilizcede sıfatlar, isimlerle ve zamirlerle bağlantılı yapılardır. Sıfatlar, genellikle insanlar hakkında ya da nesnler hakkında biz birşeyler anlatırlar.

ingilizcede sıfatlar isimlerden önce ya da be, seem, look gibi fiillerden sonra kullanılırlar.

Zarflar ise, bir şeylerin ‘nasıl ve ne şekilde’ gerçekleştiğini anlatır. Zarflar genellikle -ly eki ile sonlanırlar.

Örnek Bazı Cümleler

  • It’s an easy language.
  • O kolay bir dil.

  • Bu örnek cümlede görüleceği gibi,

‘easy’

  •  sıfatı, bir isimden önce gelmiş ve o ismi

‘kolaylık’

  •  yönünden nitelemiştir.

 

  • You can learn this language easily.
  • Sen bu dili kolayca öğrenebilirsin.

 

  • Bu örnek cümlede ise, dilin ne şekilde öğrenileceği anlatılmıştır. Yani

‘easily’

   burada zarfdır.
 • The music is slow
 • Müzik yavaş. (Sıfat)

 • The pianist is playing slowly.
 • Piyanist yavaşça çalıyor. (Zarf)

 • Joe looked hungry
 • Joe aç görünüyor. (Sıfat)

 • Joe ate hungrily
 • Joe çok acıkmış gibi yemek yedi. (Zarf)

 • This is a slow train.- It stops everywhere.
 • Bu yavaş bir tren. Heryerde duruyor. (Zarf)

 • You walked away quickly.
 • Hızlıca uzaklaştın. (Zarf)

 • You have cooked the meat beautifully.
 • Eti çok güzel pişirmişsin.(Zarf)

 • I sing very badly.
 • Ben çok kötü şarkı söylüyorum. (Zarf)

 • Could you talk more quietly, please?
 • Daha yavaşça konuşurmusun lütfen? (Zarf)

Yukarıdaki örneklerle, ingilizcede zarf ve sıfat arasındaki farkı, her ikisinin de cümle içinde nasıl kullanıldıklarını öğrenmiş olduk.

ZARFLARA -LY EKI NASIL GETIRILIR -LY EKI ALMA KURALLARI

  • Genellikle sıfatlara -ly getirilir ve zarf yapılırlar:
  • quick – quick

ly

  • real – real

ly

  • complete – complete

ly

  • -y ile biten sıfatlarda, -y düşer ve -ily getirilir ve zarf yapılmış olur:
  • easy – eas

ily

  • happy – happ

ily

 • -ble ile biten sıfatlarda, -e düşer, -y getirilir.
 • possible – possibly

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

 • wrong – wrongly
 • final – finally
 • sincere – sincerely
 • loud – loudly
 • thirsty – thirstily
 • probable – probably
 • usual – usually
 • nice – nicely
 • wonderful – wonderfully

 

Yer – Zaman Zarfları

İngilizcede bazı zarflar, size, bir şeylerin nerede ya da ne zaman olduğunu anlatır:

Örneğin:

 • I am going away tomorrow.
 • We ran downhill.
 • The accident happened there.

Miktar Zarfları

Bunun yanında bazı zarflar da miktar bakımından bilgi verir: much, a lot, a bit

Örneğin

 • We don’t go out much.
 • I watch TV a lot.
 • I play the guitar a bit.
 • He sings a little.

Burada dikkat ederseniz, ‘nerede, ne zaman, nasıl ya da ne kadar’sorularına cevaplar veren zarflar, cümlenin sonunda yer almaktadırlar.

 • She speaks English well.
 • O iyi İngilizce konuşur.

 • They make very good bread here.
 • Onlar burada çok iyi ekmek yaparlar.

 • I bought a lot of clothes yesterday.
 • Dün çok fazla elbise satın aldım.

 • We didn’t enjoy holiday much.
 • Tatilden çok fazla hoşlanmadık.

İngilizce Zarflar Konusunda Karşılaştırma – Comparative Adverbs

Bu yazımızda, ingilizce zarflar ile nasıl karşılaştırma yapılır konusunu öğreneceğiz. Comparative adverbs yapısı nasıldır, kuralları nelerdir, düzensiz zarflarla nasıl karşılaştırma yapılır, bütün bunları örnek cümlelerle öğreneceğiz.

İngilizcede zarflar (adverbs) kullanılarak karşılaştırma yaparken, genellikle şu yapı kullanılır: more + adverb (…than)

Örnek cümlelere bakalım:

 • Can you speak more quietly, please?
 • Lütfen daha sessiz konuşabilir misin?

 • Ahmet writes more clearly than Veli.
 • Ahmet Veli’den daha anlaşılır yazar.

 • I’m working more slowly today than yesterday.
 • Bugün dünden daha yavaş çalışıyorum.

 • Mustafa drives more dangerously than Mehmet.
 • Mustafa Mehmet’ten daha tehlikeli bir şekilde araba sürer.

Early, late, fast, hard, near, soon gibi zarflar ile karşılaştırma yaparken ise, sıfatlarda olduğu gibi -er eki getirilir:

 • I got to the station earlier than Veli.
 • İstasyona Veli’den daha önce vardım.

 • Ali lives nearer to school than Ahmet, so He gets up later.
 • Ali, okula Ahmet’ten daha yakın bir yerde oturur. Bundan dolayı O daha geç kalkar.

Düzensiz sıfatların karşılaştırma ve derecelendirme (comparative and superlative) formları ise şöyle yapılır:

well – better, badly – worse, far – further/farther

little – less, a lot/much – more

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

 • My mother drives better than my father.
 • Annem, babamdan daha iyi araba kullanır.

 • He sings badly, but I sing worse.
 • O kötü şarkı söyler ama ben daha kötü söylerim.

 • She talks less than he does, but she thinks more.
 • O, ondan daha az konuşur ama daha çok düşünür.

 • I live further from the centre than you.
 • Ben sana göre merkezden daha uzakta yaşıyorum.

Sıklık İfade Eden Zarflar : Always, often, usually, sometimes, ever

Bu yazımızda, sıklık zarfları konusu işleyeceğiz. Sıklık zarfları neler olduğunu ve kullanım kurallarını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte açıklamaya çalışacağız.

İngilizcede bazı zarflar, fiillerle birlikte kullanılırlar. Aşağıdaki tabloda bu zarfları görebiliyoruz:

Ne sıklıkla: always often usually sometimes ever hardly ever ever
Ne kesinlikle: certainly definitely probably
Diğerleri: already also just still even only

Bu zarflar, fiilden önce, yardımcı fiillerden (have, will, can, must) sonra, am/is/are/was/were fiillerinden sonra gelirler:

 • She always comes here at weekends.
 • O her zaman buraya hafta sonları gelir.

 • certainly like London.
 • Ben kesinlikle Londrayı severim.

 • Ahmet often gets ill.
 • Ahmet sık sık hasta olur.

 • We already know each other.
 • Biz zaten birbirimizi tanıyoruz.

 • She hardly ever sees him.
 • Onu neredeyse hiç görmez.

 • You are certainly right.
 • Kesinlikle haklısın.

 • It will probably rain tomorrow.
 • Muhtemelen yarın yağmur yağacak.

 • I have already read that book.
 • Bu kitabı zaten okudum.

Soru cümlesi oluştururken, sıklık ifade eden zarflar genellikle özneden sonra gelir. Aşağıdaki örneklere bakalım:

 • Do you ever write poems?
 • Hiç şiir yazarmısın?

 • Has Veli always lived here?
 • Veli daima burda mı yaşadı?

 • Are you often in London?
 • Sık sık Londra’da mısın?

Daha uzun ve sıklık ifade eden zarflar ise cümlenin sonunda yer alırlar:

 • She plays tennis two or three times a week.
 • Haftada 2 ya da 3 kere tenis oynar.

 • She wins a game once or twice a month.
 • Ayda bir ya da 2 kez bir oyunu kazanır.

 • Does she practise ever afternoon?
 • Her öğlenden sonra pratik yapar mı?

 

You must be logged in to post a comment