İş Başvurusu

İş Başvurusu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı – Giriş

Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Yetkili makama / merciiye,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Dilek Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Melek Hanım,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Sayın Demet Hanım,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Alihan Erturan,
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
… tarihte …’da ilanını verdiğiniz … pozisyonu için başvurmak istiyorum.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
…’da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
I am writing in response to your advertisement posted on…
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
… tarihli …’daki ilanınıza binayen yazıyorum.
I refer to your advertisement in…dated… .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
… dergisinin … nolu baskısı … nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
İlan verilen pozisyona … olarak başvurmak benim için bir zevktir.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
… pozisyonuna başvurmak istiyorum.
I would like to apply for the position of…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Şu anda … için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında …
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı – Temellendirme

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü …
I am particularly interested in this job, as…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
… için sizinle çalışmak isterdim.
I would like to work for you, in order to…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Güçlü yanlarım …
My strengths are…
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Tek zayıf yönüm / yönlerim … . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü …
I would be well suited to the position because…
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
… konusunda tecrübem olmamasına rağmen … konuda oldukça tecrübeliyim.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company’s requirements.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
… olan zamanım boyunca, … konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
During my time as …, I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Uzmanlık alanım dahilinde …
My area of expertise is…
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
…’de çalışırken … konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Whilst working at… I became highly competent in…
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, … için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Even under pressure I can maintain high standards.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
… ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position’s requirements.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
… olarak …’daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
My current position as…for…has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
… olarak sorumluluklarıma ilaveten … becerilerimi de geliştirdim.
In addition to my responsibilities as…, I also developed…skills.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı – Beceriler

Ana dilim …, ama … da konuşabiliyorum.
My native language is…, but I can also speak…
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
… diline son derece hakimimdir.
I have an excellent command of…
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
İyi seviyede … bilgim vardır.
I have a working knowledge of…
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
… üzerine … yıllık iş tecrübem vardır.
I have …years experience of working…
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
…’ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
I am an experienced user of…
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
… ve …”den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
I believe I possess the right combination of…and… .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Mükemmel iletişim becerisi
Excellent communication skills
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Tümdengelim muhakemesi
Deductive reasoning
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Mantıklı düşünebilme
Logical thinking
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analitik düşünce
Analytical skills
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Good interpersonal skills
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Anlaşma becerisi
Negotiation skills
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Sunum becerisi
Presentation skills
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı – Kapanış

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Özgeçmişimi / CV’mi ekte bulabilirsiniz.
Please find my résumé / CV attached.
Özgeçmiş / CV’nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Eğer istenirse …’dan referans sağlayabilirim.
I can supply references from…if required.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referanslar …’dan sağlanabilir.
References can be requested from…
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
… tarihindeki bir mülakat için uygunum.
I am available for interview on…
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Saygılarımla,
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Tüm içtenliğimle,
Yours sincerely,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Saygılarımla,
Respectfully yours,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saygılar,
Kind/Best regards,

You must be logged in to post a comment