Basit İsim Cümleleri

Basit İsim Cümleleri

İsim Cümleleri

İngilizce gramer bölümümüzde ilk olarak İngilizce basit isim cümleleri this is a book  konusunu göreceğiz.

Her dilde olduğu gibi, İngilizce’de de ilk öğrenilmesi gereken konu basit isim cümleleri konusudur.

İngilizce’de basit isim cümleleri to be, Türkçe anlamı “olmak” olan fiilin, asıl fiil olarak kullanıldığı cümlelerdir. Bu cümleler bir şahıs, eşya veya bir hayvan hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Örneğin:

Bu bir kitaptır.
Bu kitap iyidir.
Çocuklar bahçededir;     gibi cümleler, basit isim cümleleridir.

İngilizce’deki en basit cümle şekli olan basit isim cümlelerini kolayca anlayabilmeniz için, bu cümle yapısı bir çatı olarak anlatılacaktır.

Olumlu basit isim cümleleri

 A is B

Bu çatıya örnek bir cümle;

This is a book.
Bu bir kitaptır.

A is B
This is a book.
Bu bir kitaptır.

A anlatmak veya hakkında hüküm vermek istenilen kelimedir. is fiildir ve her zaman ortadadır. B anlatmak veya hakkında hüküm vermek istenilen Anın ne olduğudur. Yani A hakkında verilen hükümdür.

Bu çatı ile binlerce basit isim cümlesi kurulabilir.

Örnekler:

Ayşe is a girl.
Ayşe bir kızdır.

Ayşe is a beautiful girl.
Ayşe güzel bir kızdır.

It is a book.
O bir kitaptır.

It is a good book.
O iyi bir kitaptır.

That is a chair.
Şu bir sandalyedir.

That is a red chair.
Şu kırmızı bir sandalyedir.

Olumsuz basit isim cümleleri

Olumsuz basit isim cümlelerini kurmak için, olumlu basit isim cümlelerinin çatısı kullanılır. Ancak bu çatıdaki asıl fiil olan isin sonuna, not olumsuzluk takısı ilâve edilmesi gerekir.

Olumsuz basit isim cümlesi çatısı:

A is not B
This apple is not red.
Bu elma kırmızı değildir.

Bu cümlede hakkında hüküm verilen şey elmadır. Bu nedenle çatıdaki A, This apple yani elma kelimesidir. Elma hakkında verilen hüküm, bu elmanın kırmızı olmadığıdır. Yani hüküm olumsuzdur. O halde ortadaki fiil eki isin yanına olumsuzluk eki not eki yeralmaktadır ve B, red yani kırmızı kelimesi konur ve cümle tamamlanır.

Bu çatı ile istediğiniz olumsuz basit isim cümlesi kurabilirsiniz.

That wall is not black.
Şu duvar siyah değildir.

This table is not long.
Bu masa uzun değildir.

That chair is not white.
Şu sandalye beyaz değildir.

This box is not big.
Bu kutu büyük değildir.

Bazı durumlarda, özellikle konuşmalarda, konuşmayı bir hece olsun kısaltmak için is ile not’ın kısaltılmış hali isn’t kullanılır.

is not = isn’t

This apple isn’t red.
Bu elma kırmızı değildir.

That garden isn’t small.
Şu bahçe küçük değildir.

This cat isn’t white.
Bu kedi beyaz değildir.

That dog isn’t black.
Şu köpek siyah değildir.

Soru basit isim cümleleri

Soru basit isim cümlelerini kurmak için, fiil eki olan is başa getirilir. Yani is ile A yer değiştirmiş olur.

Is A B ?
Is this apple red?
Bu elma kırmızı mıdır?

Örnekler:

Is this a small box?
Bu küçük bir kutu mudur?

Is this a white car?
Bu beyaz bir araba mıdır?

Is Ayşe a student?
Ayşe bir öğrenci midir?

Is this a big house?
Bu büyük bir ev midir?

Is this table long?
Bu masa uzun mudur?

Olumsuz soru basit isim cümleleri

Eğer soru olumsuz şekilde sormak istenirse, o zaman olumsuz cümledeki not yine A ile Bnin arasında kalır, sadece fiil eki is başa getirilir.

Is A not B?
Is this not a hat?
Bu bir şapka değil midir?

Örnekler:

Is that not a beautiful house?
Şu güzel bir ev değil midir?

Is this not a red apple?
Bu kırmızı bir elma değil midir?

Is that not a big elephant?
Şu büyük bir fil değil midir?

Aynı düz cümlelerde olduğu gibi soru cümlelerinde de kısaltma yapılarak is ile not birleştirilebilir. Bu durumda is ile not birleştirildiği için, isn’t olumsuz fiil, A nın önüne yani cümlenin başında yeralır.

Isn’t that a beautiful house?
Şu güzel bir ev değil midir?

Isn’t this a red apple?
Bu kırmızı bir elma değil midir?

Isn’t that a big elephant?
Şu büyük bir fil değil midir?

You must be logged in to post a comment