Tag Archive ingilizce doğum günü kutlama

Doğum Günü Diyalogları

Bill: My birthday will be coming up soon, won’t it Mum?
Bill:  Doğum günüm yaklaşıyor, değil mi anneciğim?
Mother: Yes, of course…..
Anne: Evet, tabi…….
Bill: Only…..
Bill:  Sadece…..
Mother: You’d like to have a party for your friends?
Anne: Arkadaşların için bir parti mi vermek istiyorsun?
Bill: Yes, mum, like last year.
Bill:  Evet,  anneciğim, geçen yılki gibi.
Mother: Well, why not?
Anne: Şey, neden olmasın?
Bill: Thanks.
Bill:  Teşekkürler.
Mother: How many guests are you going to invite?
Anne: Kaç konuk davet edeceksin?
Bill: Not many, just my speacial friends. Twelve or fifteen that’s all.
Bill:  Fazla değil, yalnız özel arkadaşlarım. Oniki veya onbeş kişi hepsi o kadar.
Mother: I’ve got one request. Can you make sure you don’t make as much  noise as last year. Remember we got a lot of complaints from the neighbours after last years party.
Anne: Bir ricam var. Geçen yılki kadar gürültü yapmayacağınızdan emin olabilir misin? Geçen yılki partiden sonra komşulardan pek çok şikâyet aldığımızı hatırla.    
Bill: No, that was Peter’s fault. He kept turning up the volume, remember?
Bill:  Hayır, o Peter’in hatasıydı. Sesi devamlı açtı, hatırladın mı?
Mother: How can I forget!
Anne: Nasıl unutabilirim ki!
Bill: But he won’t be coming this year. He’s going to be in Switzerland. Anyway, it’s going to be a smaller party.
Bill:  Fakat o, bu yıl gelmeyecek. İsviçre’de bulunacak. Her neyse, daha küçük bir parti olacak.
Mother: If you like we can sit down tomorrow evening and make a list of what food and nibbles and things you’re going to need.
Anne: Eğer istersen, yarın akşam oturup ihtiyacınız olacak olan yiyecek, kanepe ve eşyaların bir listesini yapabiliriz.
Bill: We’re going to need you mean – You and dad are going to come as well, aren’t you?
Bill:  Bizim ihtiyacımız olacak olan, demek istedin – sen ve babam da geleceksiniz değil mi?
Mother: Well………… I suppose so. If we’re invited, that is.
Anne: Şey, öyle umarım, Eğer davet edildiysek, öyle olsun.

,