Tag Archive İngilizce işaret zamirleri

İşaret Zamirleri

İşaret Zamirleri (This That It)

Bu, şu, o

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında İngilizce işaret zamirleri this that it konusunu göreceğiz.

İngilizce işaret zamirleri This, that ve it ’tir.

This Bu
That Şu
It 0

Eğer anlatmak istenilen eşya, dinleyene çok yakınsa cümle this (bu) diye başlatılır.

This is a book.
Bu bir kitaptır. 

Biraz daha uzakta ise that (şu) diye başlatılır.
That is a book.
Şu bir kitaptır. 
Eğer çok uzakta ise it (o) diye başlatılır.

No, it is not a pen.
Hayır, o bir tükenmez kalem değildir. 

It is a horse.
O bir attır.

No, it is not an elephant?
Hayır, o bir fil değildir. 

 

Is that an elephant?
Şu bir fil midir?

 

Yes, it is an apple.
Evet, o bir elmadır.

 

Is this an apple?
Bu bir elma mıdır? 

 

It is a pencil.
O bir kurşun kalemdir.

 
Is this a pen?
Bu bir tükenmez kalem midir? 

Yes, it is a chair.
Evet, o bir sandalyedir.

 

Is this a chair?
Bu bir sandalye midir? 

 

Bu durum konuşana göredir, dinleyene göre değil. Dinleyen de cevap verirken kendisine göre uzaklığı ve yakınlığı kararlaştıracaktır.

It is a book.
O bir kitaptır.